עבריתEnglish
*2431

info@cyprus-investing.com


מדריך לרכישת נכס בקפריסין הטורקית  

תהליך ודגשים לרכישת נכסים בצפון קפריסין ע"י זרים.

דגשים כללי:

1. אזרחים זרים יכולים להיות בעלי נכס יחיד או חלקת קרקע אחת בגודל של עד 5 דונום (6.7 דונם בקירוב).
2. אפשר לרשום נכסים נוספים על שם אישה או בן משפחה וכן דרך חברה או נאמנות.
3. לשם קבלת בעלות על הנכס יש חובה באישור "ועדת השרים" - תהליך של עד שנתיים - לא מונע מהבעלים למכור או לקבל תשלומים בגין הנכס עד לאישור.
4.  התכולה הנדרשת של חוזה המכר - מספר חלקה, גודל מגרש, מחיר, לו"ז לתשלום, מועד השלמה, סנקציות במקרה של איחור, תכניות ומפרטים.
5. יש לבדוק היתרי בנייה בתוקף.
6. יש לוודא שהנכס נקי מחובות ו/או שיעבודים.


התהליך:

1. תאום התנאים וחתימה על חוזה (כולל תשלום מקדמה).
2. תשלום מס בולים ואגרת רכישה. 
3. הפקדת עותק חוזה מקורי וצילום במשרדי רישום המקרקעין- תוך 21 יום מהחתימה (הערת אזהרה - נועד לשם הגנה על הקונה).
4. בקשה לאישור הרישום בועדת השרים.
5. תשלום וקבלת מפתח.
6. קבלת תואר הבעלות הסופי.השקעות נדלן בקפריסין